การพัฒนามนุษย์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การจัดส่งสินค้าตรงเวลา, ความพึงพอใจของลูกค้า

Family Companies

ประธาน

MR. Jeong Woo Lee

Director MR. Chong Ha Jun and MR. Anuchit Homkosol

Company Register no. 0 1055 3401 4279


ISO 9001: 2008 Certified no. 10068 Issue no.3

นโยบายคุณภาพ :
"การพัฒนามนุษย์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การจัดส่งสินค้าตรงเวลา, ความพึงพอใจของลูกค้า"

FAMILY COMPANIES