การพัฒนามนุษย์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การจัดส่งสินค้าตรงเวลา, ความพึงพอใจของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์

Single Covering

COVERED SPANDEX YARN : Spandex/Yarn X Yarn

Double Covering

COVERED SPANDEX YARN : Spandex/Yarn X Yarn

Our Market

SOCKS ,ELASTIC FABRIC ,SWEATHER ,UNDERWEAR ,ELASTIC TAPE ,LACE